Güneş Panelleri Sistemleri Çalışma Prensibi

Güneş enerjisini dönüştürme işlemi sonucu elektrik üretmemizi sağlayan yönteme solar güneş enerjisi sitemleri adı verilmektedir. Güneş üzerinde sürekli olarak çeşitli patlamalar, moleküler dönüşümler meydana gelir ve bu dönüşüm sonucun güneş enerjisi adını verdiğimiz çeşitli fotonlar oluşur ve güneş çevresine yayılım meydana gelir.

Güneş üzerinde bolca hidrojen atomu bulunmakta ve sürekli olan bu hidrojen atomları, helyum atomlarına dönüşmektedir. Bu dönüşüm sonucu oluşan fotonlar ise yoğun bir enerji barındırmaktadır. İşte güneş panelleri ise bu fotonların toplanması, depolanması ve sistem dâhili bileşenlerin yardımıyla elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlamaktadır.

Peki, Güneş Panellerinin İşleyişi Nasıldır?

Güneş enerjisi sistemleri; akü, evirici (dönüştürme işleminin temel bileşeni), akü şarj regülatörü, fotovoltaik bileşenler ve diğer yardımcı bileşenlerden oluşmaktadır. Sistemin tam verimde çalışması için öncelikle elde edilmek istene enerji miktarı belirlenir ve ihtiyaç duyulan gün ısı panel sayısı ayarlanır. Zira enerji miktarı fazla ise güneş paneli sayısı da ona oranla arttırılmalıdır.

Panel sayısının belirlenmesinin ardından akü miktarı da hesaplanır ve sisteme dâhil edilir. Akünün temel işlevi, sistemin güneş ışığından yararlanamadığı günler içerisinde kapanmasını önlemek ve tam verimli şekilde çalışmasını sağlamaktadır.

Akü şarj regülatörü ekipmanı ise akünün aşırı ısınmasını önlemekte ve aynı zamanda aşırı şarj veyahut deşarj gibi problemlerin ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır.  Bu sayede akü zarar görmemekte ve sistemin genel işleyişinde aksaklık oluşmamaktadır. Evirici ise ihtiyaç durumunda aktif hale gelmekte ve fotonların alternatif akıma dönüştürülmesini sağlamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir